Polski English

Domki Krupa Cichenoclegi Cichenoclegi

Domki Góralskie KrupaCiche k.Zakopanegonoclegi

noclegiCiche noclegiDomki Góralskie Krupa

Domki Góralskie Krupa

Mojeurlopy.pl

wyrozniony obiekt w serwisie kuppobyt.pl

 

Szczegółowe informacje o administratorze Pani/ Pana/ Państwa danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz przysługujących Pani/ Pana/ Państwu prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na kolejnej stronie i stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nimi w związku z wyrażeniem zgód.

Dzięki tej zgodzie Pani/ Pan / Państwa dane będą zamieszczone w naszej bazie i będziemy mogli kontaktować się z Panią/ Panem/ Państwem pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, środkami łączności GSM  lub osobiście oraz umożliwi Administratorowi przetwarzanie danych osobowy i ich archiwizacje.

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRZYSZTOFA KRUPA Z SIEDZIBĄ W CICHYM 120, 34-407 CICHE, W CELU MARKETINGOWYM DOTYCZĄCYM TOWARÓW LUB USŁUG KRZYSZTOF KRUPA

 

Kolejne zgody umożliwiają nam skontaktowanie się z Panią/ Panem/ Państwem telefonicznie oraz wysyłanie do Pani/ Pana/ Państwa wiadomości handlowych na adres e-mail.

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZESŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PRZEZE MNIE ADRES E-MAIL  LUB NUMERU TELEFONU.

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA UŻYWANIE PRZEZ KRZYSZTOFA KRUPA Z SIEDZIBĄ W CICHYM 120, 34-407 CICHE, TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ (NP. TELEFON, TABLET, KOMPUTER), KTÓRYCH JESTEŚMY UŻYTKOWNIKAMI W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

 

Bez zaznaczenia powyższych zgód NIE będziemy mogli się z Panią/ Panem/ Państwem kontaktować. 

 

SZANOWNY KLIENCIE

Dnia 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych osobowych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

1.

W związku z powyższym pragniemy przedstawić Pani/ Panu/ Państwu informacje dotyczące celu pozyskania danych osobowych, które są przez nas zbierane i przetwarzane na skutek składanych przez Panią/ Pana/ Państwo zamówień, a także danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mail z naszym przedsiębiorstwem, takich jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane o lokalizacji.

2.

Administratorem Pani/ Pana / Państwa danych jest Krzysztof Krupa z siedzibą w Cichym 120, 34-407 Ciche, adres e-mail: krupa@domki-zakopane.eu,
nr tel. +48 721 111 799,

3.

Celem zbierania danych są:

  • Realizacja Pani/ Pana/ Państwa zamówień, a tym również rozpatrywanie reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
  • Cele marketingowe, w tym wysyłanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, jak również ewentualnych zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwiasz się przetwarzaniu Pani/ Pana/ Państwa danych w tym celu.  

4.

Udostępnione prze Panią/ Pana/ Państwo dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

5.

Przysługuje Pani/ Panu/ Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezes Urzędu Ochrony Osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem, dane kontaktowe zostały ujęte w punkcie 2.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. W przypadku niepodania, usunięcia lub ograniczenia danych nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie usługi.

7.

Dane udostępnione przez Pani/ Pana/ Państwa nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Udostępnione dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej: np. firmy transportowe oraz uprawnionym instytucją Państwowym, gdy zezwalają na to przepisy prawa.

8.

Administrator danych nie przekazuje udostępnionych przez Panią/ Pana/ Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/ Pana/ Państwa niniejszej zgody.

10.

Administrator gwarantuje Pani/ Panu/ Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do powierzenia lub przekazania danych osobowych innym podmiotom. 

 

 

 

ADRES: KONTAKT:
Ciche 120

+48 721 111 799  

34-407 Ciche krupa@domki-zakopane.eu

 

Formularz rezerwacji: